Rodná strana

 

Nově vznikající politická platforma pro rodové statky, která se zakládá na následujících hodnotách. Název politické iniciativy přímo vychází z myšlenek knih Vladimíra Megreho a nikterak nesouvisí s režimem, který panoval na našem území v minulém století.

 

STRUČNÉ CÍLE RODNÉ STRANY

1.

Každý obyvatel Země má od narození právo na svůj kousek vlasti.
Prosazujeme schválení zákona O bezúplatném převodu 1 ha pozemků s právem dědění všem zájemcům o založení svého Rodového statku.

2.
Prosazujeme zakládání nových ekologických osad s Rodovými statky.
Vlast s Rodovými statky se nesmí kupovat, prodávat, být v zástavě nebo se pronajímat, zatěžovat ji daněmi, dělit mezi dědice, vyvlastňovat na potřeby státu.

3.
Vrátíme způsob života, obřady a svátky, jež pomůžou člověku najít jeho druhou polovičku a v prostoru Rodového statku věčně chránit v rodinách lásku.
Protože rodina je základ státu a šťastná rodina je základ úspěšného a bohatého státu.

4.
Prosazujeme změnu hodnotících kritérií blahobytu státu.
Základními hodnotícími kritérii blahobytu státu jsou čistota vody, vzduchu a země, v neposlední řadě štěstí rodin.

5.
Realizace myšlenky zakládání osad s Rodovými statky navrátí soběstačnost naší země
ve vlastních ekologicky čistých potravinách, zastaví ničení půdy naší země, zlepší čistotu spodních vod, zastaví spekulace s půdou naší země a její prodávání cizím státním příslušníkům, odcházení kapitálu do zahraničí, a v neposlední řadě zlepší demografickou situaci a celkově povede k zásadnímu ozdravení obyvatelstva.

 

K registraci Rodné strany na Ministerstvu vnitra ČR je třeba 1 000 podpisů těch, kteří si přejí, aby Rodná strana byla oficiálně registrovaná. Proto byla před nedávnem zveřejněna Podpisová petice k registraci Rodné strany.

Podporujete-li myšlenku života na Rodových statcích, můžete si vytisknout tento podpisový arch a oslovit svou rodinu, přátele a známé. Podepsané archy posílejte na adresu uvedenou v přiloženém souboru. Při podepisování buďte, prosím, přesní a zkontrolujte své údaje. Chyba v podpisovém archu může negativně ovlivnit registraci strany.

Ten, kdo podepisuje petici, dává souhlas k registraci Rodné strany, ale nestává se jejím členem.

 

Podpisový arch k petici – Souhlas s registrací politické strany Rodná strana