Hlavní myšlenka

 

Pojem „rodový statek“ vychází z myšlenek hlavní postavy knih Vladimíra Megreho Anastasie. Z technického hlediska je to minimálně 1 hektar půdy, který může člověku zajistit soběstačný, důstojný život v harmonii s přírodou. V hlubším smyslu představuje rodový statek návrat k sobě samému a k vlastním kořenům, prostor pro odpočinek a ozdravení duše i těla. Je to příležitost uvědomit si a kultivovat správné životní hodnoty, lásku a soudržnost rodu, přirozený vývoj člověka na Zemi. A ještě mnohem více…

Věřím, že chceme-li zachovat podmínky nezbytné pro život člověka na Zemi, obrodit svůj stát a přivést jednotlivé země k harmonické součinnosti, je myšlenka rodových statků pro dnešní společnost jedinou racionální cestou!