Třídíte odpad správně?

Na stole leží papírová krabice od vajec, téměř prázdná plastová láhev od slunečnicového oleje, rozbitý keramický talíř, plné prošlé balení laku na nehty, použitý papírový kapesník, nepotřebná kniha v pevné vazbě a rozbité zrcátko. Jak asi s tímto odpadem naložíte?

 

Třídění odpadu a jeho další recyklace se stala přirozeným jevem, součástí života většiny rozumných a zodpovědných domácností. Žijeme v době intenzivního konzumu a je naší povinností alespoň trochu ulevit planetě a našim potomkům. Myslím si, že kdo v dnešní době netřídí, buď je lhostejný, líný, anebo je omámen mýtem o tom, že všechno se stejně sype na jednu hromadu. Dokazování opaku bývá často ztrátou času.

Nechci tento článek zahlcovat statistickými údaji, ty si každý v případě zájmu dohledá sám. Uvedu tady jen dvě čísla: 99 % obyvatel ČR má možnost třídit odpad, reálně třídí odpady přes 70 % obyvatel naší země, což je skvělé! Ale myslíte si, že třídíte odpad správně? Znáte základní pravidla tohoto procesu?

 

Hlavní zásady zkušeného třídiče

Nejdřív ze všeho bychom si měli uvědomit, že do kontejnerů s tříděným odpadem nepatří odpad výrazně znečištěný zbytky potravin nebo biologickými látkami. Plastové láhve, nápojové kartony a papírové krabice by měly být sešlápnuté, aby zabíraly co nejméně místa a aby jejich přeprava byla co nejúspornější.
Do běžně přístupných kontejnerů nepatří ani elektroodpad, chemický nebo toxický odpad, léky, velkoobjemový odpad, autodíly apod. V tomto případě bychom měli vyhledat sběrné dvory, lékárny a jiná specializovaná místa. Tristní je skutečnost, že i v dnešní době, kdy je k dispozici tolik sběrných dvorů a možnost nechat např. svůj starý spotřebič při koupi nového u prodejce, nejsou vzácností televize v lese nebo chladničky v příkopech nedaleko silnice.

kontejnery1

 

Ach ty barevné kontejnery…

Zdá se to tak jednoduché – modrá, žlutá, zelená. Papír, plast, sklo. Ale i odkládání odpadu do těchto kontejnerů má své nuance, které možná mnohé překvapí.

Tak např. u papíru se často stává, že lidé odhazují krabice od vajec do modrých kontejnerů. Ty přitom patří do směsného odpadu, jelikož podobný papír již nemá nárok na další recyklaci. Knihy bychom měli před vhozením do tříděného odpadu zbavit vazby, také ale mnohé záleží na samotném papíru. Do modrého kontejneru nepatří polaminátovaný a povoskovaný papír, termopapír a samozřejmě uhlový papír. Mě osobně příjemně překvapila skutečnost, že papírové obálky můžeme odhazovat do modrých kontejnerů, aniž bychom odstraňovali fóliové okénko. Svorky na kancelářském papíře nebo v časopisech také nejsou překážkou – jsou odstraněny během dalšího zpracování papíru.

U plastů je situace poněkud jednodušší. Především bychom měli dbát o to, aby láhve, obaly, kelímky, sáčky, tašky, fólie nebo jiné plastové výrobky nebyly znečištěné. Láhve před vyhozením nemusíme zbavovat víček nebo etiket. Měli bychom si však pamatovat, že do žlutých kontejnerů nepatří podlahové krytiny nebo novodurové trubky. A pokud vyhazujete pěnový polystyrén, pak ho rozlámejte na menší kousky, opět tak přispějete k úspornější přepravě tříděného odpadu.

160-11              kartony

 

Do zelených kontejnerů běžně vhazujeme bílé i barevné sklo, pokud není specifikováno jinak přímo na samotném kontejneru. Patří sem samozřejmě i tabulové sklo z oken a ze dveří. Co sem ale nepatří, je keramika a porcelán, rozbitá zrcadla nebo autosklo. Při odkládání skla do kontejneru nemusíme sklo rozbíjet, jelikož se bude dál třídit.

Místy se setkáváme se zvláštními kontejnery označenými oranžovými nálepkami – jsou určeny pro nápojové kartony. Někdy se však tento druh odpadu vyhazuje do žlutého kontejneru společně s plasty nebo do oranžových pytlů, vždy však musí být patřičné označení. I zde platí pravidlo, že odpad nesmí obsahovat zbytky nápojů a potravin. Možná pro někoho bude překvapením, že se z nápojových kartonů nemusí odstraňovat plastové uzávěry.

 

Ostatní odpady – řídíme se logikou

Již byla zmínka o tom, že léky, elektroodpad, nebezpečný odpad a velkoobjemový odpad nepatří do běžně přístupných kontejnerů. Jejich místo je v lékárnách, ve sběrných dvorech, na vrakovištích. Je třeba podotknout, že čím dál častěji se setkáváme s kontejnery určenými pro kovový odpad, pro vyhození kovových obalů a víček tak nemusíme vyhledávat specializovaná místa. Totéž platí pro nádoby na vysloužilé baterie.
Záměrně se zde vyhneme otázce bioodpadu a kompostování – je to rozsáhlé téma, které vydá na celý článek, možná i více.

 

Třídíme odmala 

Třídění nemusí být jen záležitostí dospělých. Díky propracované osvětě, množství výstav a dalších akcí na téma třídění a recyklace, a především vlastním příkladem můžeme učit třídit děti od raného věku. Je důležité vysvětlovat hlavní smysl věci. Samotný proces třídění pak může být pro děti hra, která je náramně baví. A co je důležité, můžeme uvolnit uzdu své fantazii a tvořivosti.
Jednoho dne jsme se se synem rozhodli vyrobit jeho vlastní kontejner na tříděný odpad. Nadšení čtyřletého človíčka bylo nepopsatelné. Společně jsme se rozhodovali, jak nápad zrealizujeme, vybírali jsme materiál, střihali a lepili. Když byl kontejner hotový (náš výrobek už nejspíš vidíte), do hry se zapojila i žlutá Tatra, která svážela odpad nebo naopak odvážela odpad k dotřídění.

P1080472              P1080466

 

Několik dní se u nás proměnilo v poutavou lekci ochrany životního prostředí. Nechyběly ani tématické procházky, kdy jsme vyhledali kontejnery na kovy nebo textil v našem okolí a pozorovali, jakých chyb se člověk může dopouštět při třídění odpadu v reálném životě (zmíněná balení od vajec v modrých kontejnerech, sklenice nebo plechovky vyhozené v igelitových sáčcích atd.).

 

Tak už víte?

Roztřídit odpad ze začátku tohoto článku už pro vás nejspíš nebude představovat problém. Pokud ale přece máte pochybnosti nebo dotazy ohledně nějakých konkrétních odpadů nebo jiné otázky týkající se třídění a recyklace, doporučuji webové stránky www.jaktridit.cz nebo facebookovou stránku Má to smysl, třídím odpad. Najdete tam spoustu zajímavých informací a nápadů, můžete se zeptat zkušených odborníků nebo si vyzkoušet virtuální třídění odpadu. A ještě malá poznámka, sledujte značky na samotném odpadu (přehled recyklovatelných značek papíru, plastu, skla a nápojových kartonů najdete na zmíněných webových stránkách). Nesprávně vytříděný odpad může znehodnotit celý obsah kontejneru!

PS: Třídí vaše děti odpad rády? Máte nějaký speciální systém, hru nebo vlastnoručně vyrobený kontejner? Pište nebo posílejte fotografie – rádi je zveřejníme na naší facebookové stránce UvědomělýRodič.cz.

 

Autor: ilh

Foto: FreeImages.com/Charles Novaes, jaktridit.cz, FreeImages.com/Asif Akbar, uvedomelyrodic.cz

Zdroj: jaktridit.cz

Comments

comments

Napsat komentář