V čem spočívá tajemství šťastného a naplněného života v dostatku?

Jste spokojeni se svou činností? Pociťujete radost a naplnění, když děláte svou práci, ať se jedná o zaměstnání, velkopodnikání nebo uměleckou činnost? Pokud ano, pak jste šťastný člověk! Ale kolik podobných jedinců najdete ve svém okolí?

 

Říká se, že když se člověk věnuje své činnosti, žije v harmonii se sebou a s okolním světem, všechno se mu daří, jeho život plyne jakoby jednodušeji. A naopak, když se věnuje práci jen kvůli výdělku a při tom zažívá celé spektrum negativních pocitů, trápí sám sebe (někdy i své okolí) a toto trápení může být příčinou nejrůznějších nezdarů a zdravotních obtíží.

Ve Védách se píše, že je lepší dělat špatně svou věc, než dobře tu cizí. Určitě se shodneme v tom, že daleko lepší je věnovat se činnosti, která odpovídá naší podstatě. Ale jak poznat, která činnost to je? Proč jako děti ještě cítíme, čeho bychom v životě chtěli dosáhnout, ale později, v dospělosti se často neposloucháme, necháme se ovlivnit rodinou, společností a při volbě studia a hledání práce vycházíme z prestiže a výše platu? Při tom zapomínáme na to, že každý z nás přišel do tohoto světa s jedinečnými schopnostmi, nadáním a vlastním předurčením.

 

Kdysi dávno…

Známý ruský psycholog a psychoterapeut Valerij Sinelnikov ve své knize Formule života aneb Jak získat osobní sílu mluví o dávném společenskopolitickém zřízení, které popisují Védy. Jedná se o zřízení, které „umožňuje člověku svobodně si zvolit sociální a duševní způsob života, který by odpovídal jeho úrovni vědomí, jeho osobnostním hodnotám a představám o životních cílech. Podobný systém poskytuje plnou svobodu osobnosti, vylučuje převahu „jediného správného“ stereotypu vědomí a chování.“

Líbí se mi přirovnání popisovaného společenského zřízení k lidskému organizmu, kde každá z buněk plní svou specifickou funkci a hlavním cílem je život každé buňky pro blaho celého organizmu. Jen v tomto případě dostává buňka vše potřebné pro život od organizmu, který je pro ni bohem. Sice ho nevidí, ale jako jeho neoddělitelná část ví o něm všechno. Platí to v případě zdravých buněk…

P1080793_1              P1080807_1

P1080792_1              P1080804_1

A jak to tedy fungovalo ve védské společnosti? Její lidé se projevovali prostřednictvím čtyř stavů neboli varen, čtyř forem „projevu lidské podstaty podle činnosti a úmyslů, tedy cíle a smyslu života. A také podle úrovně odpovědnosti a složitosti služby pro společnost.“ Byli to:

vykonavatelé, pracovníci, sluhové (dnes dělníci, zaměstnanci, úředníci) – lidé, kteří vytváří materiální blaho pro společnost svýma rukama nebo rozumem a konají služby, nemají vlastní záměry, pomáhají jiným v realizaci jejich záměrů;

hospodáři, farmáři, řemeslníci, obchodníci (dnes podnikatelé, ředitelé středních vrstev) – tvůrci s vlastním záměrem, který realizují samostatně nebo pomocí pracovníků, věnují se hospodářské činnosti a obchodu, využívají svou schopnost a rozum, peníze a hmotné statky;

hrdinové, bojovníci (dnes vládci, politici, pracovníci výkonných orgánů, státní zástupci, soudci, velcí podnikatelé) – jsou to organizátoři životního prostředí, vlastní záměr realizují pomocí vykonavatelů a tvůrců, využívají sílu a zákon, jejich předurčení spočívá v řízení, obraně a velení;

volchvové, kouzelníci, žrecové (dnes duchovní učitelé a mudrci, ochránci znalostí) – vykonavatelé vlastního osudu, lidského a osudu světa, jsou si vědomi vyššího úmyslu, dokáží vidět budoucnost, určují strategii vývoje národa, mají na zodpovědnosti harmonii, dostatek a klid ve společnosti.

Je důležité, že všechny čtyři varny védské společnosti vystupovaly jako neoddělitelné části jednoho celku, nikdy se neupřednostňoval jeden stav před druhým. Příslušnost k určitému stavu nebyla dědičná. Člověk mohl přecházet z jedné varny do druhé podle změny vlastního světonázoru a podle míry připravenosti brát na sebe zodpovědnost. Tím, že se člověk měnil sám, měnil také svůj život.

 

Jak poznat předurčení dítěte?

Sinelnikov ve své knize popisuje i pozoruhodný rituál, který napomáhal pochopit předurčení dítěte, a to v nejútlejším věku, kdy do hry zatím nevstupovalo racionální uvažování, ale cosi vnitřního, vlohy nebo pouto k určitému směru.

P1080812_1

„Na každé světové straně se umísťovaly čtyři předměty: duchovní texty, zbraň, peníze a nářadí. Tyto předměty charakterizovaly ten či onen stav (varnu). Duchovní texty představovaly varnu mudrců, zbraň – varnu bojovníků, peníze představovaly varnu hospodářů a nářadí – varnu pracovníků. Dítě se posadilo uprostřed místnosti a mělo si vybrat některý z těchto předmětů. Výběr dítěte určoval jeho životní cestu. Kromě toho se v průběhu dospívání pozorovalo jeho chování a projev povahových rysů.“

 

Jaké je mé předurčení?

Čas plynul, doba se měnila, měnily se i zvyky a společenská zřízení. Ale podstata zůstala neměnná, a to lidská touha po šťastném a naplněném životě. Ale jak ho dosáhnout? Jak zjistit své předurčení, když stále hledáte a nenacházíte svou životní cestu? Jak přijít na činnost, která vám bude přinášet nejen radost a vlastní realizaci, ale i materiální zajištění? Valerij Sinelnikov navrhuje následující. Položte si tři zásadní otázky:

Co bych mohl/mohla dělat se zájmem, poctivě a profesionálně, s láskou a radostí pro ostatní?
Jaká činnost by pro mě byla zajímavá?
Čemu byste se chtěli věnovat, kdybyste měli dostatek finančních prostředků?

P1080795_1

Při tom pamatujte, že vaše ideální činnost by měla přinášet radost pro duši, napomáhat vlastnímu vývoji, podněcovat ke stálému zdokonalení, měla by být prospěšná pro lidi a měla by napomáhat rozkvětu a harmonii života. „Když vkládáme do své práce lásku, naše činnost nebo její produkt obsahuje čistou, tvořivou energii pro ty, kteří jej používají, a napomáhá jim lépe projevovat vlastní tvůrčí podstatu. Jakákoliv věc, vytvořena pro lidi s láskou, vždy najde svého odběratele. Jelikož si ji člověk podvědomě bude přát. Přece obsahuje energii lásky a přináší štěstí.

Tak probíhá vzestupná evoluce ve vesmíru. A jelikož jsem částí celku, vše, co dělám s láskou pro ostatní, se realizuje jako harmonie, rozkvět Země, celého vesmíru a začíná se projevovat v mém vlastním životě. Ve své nejslavnější knize Tao te t’ing Lao-c‘ píše: ,Nebe nežije pro sebe.ʽ“

Pokud jste se zatím nerozhodli, která činnost je pro vás ta nejvhodnější, dělejte to, co děláte, ale s láskou a vděčností. Dobrý nápad určitě přijde. Pokud už víte, že vaše aktivity neodpovídají vašemu předurčení, pak nespěchejte s výpovědí. Jde o to, že nic není náhoda, člověk má to, co si zaslouží svými myšlenkami, svým momentálním stavem vědomí. Začněte plnit svou práci s láskou a radostí a pracujte na sobě, na rysech, které vám pomohou projevit svou podstatu.

 

Následovat svou duši a srdce

Myslím, že ať věříme čemukoliv, ať máme jakékoliv názory, určitě se všichni shodneme v tom, že nejlepší je dělat věci, které nám budou poskytovat nejen materiální zajištění, ale také radost a štěstí z vlastní realizace, dobrý pocit z toho, že děláme něco nejen pro sebe, ale i pro ostatní. A k tomu je potřeba poslouchat především svůj vnitřní hlas.

Proslulá peruánská duchovní učitelka Thu-Hien na otázku „Jak člověk pozná své předurčení?“ odpovídá třemi slovy: „Naslouchejte své duši.“ Říká, že nejlepším indikátorem je náš pocit radosti a naplnění z práce, kterou děláme. Když ale zažíváme nespokojenost a deprese, je to nesprávná cesta a potlačování hlasu duše nejrůznějšími léky všechno jen komplikuje, odvádí člověka jiným směrem, do začarovaného kruhu.

P1080805_1

Na závěr bych ráda uvedla tématický úryvek z knihy Carlose Castanedy Učení dona Juana:
„Každá cesta je jen jednou z mnoha. Nikdy nesmíš zapomínat na to, že cesta je jenom cesta. Jestli cítíš, že bys po nějaké neměl jít, nesmíš na ní za žádných okolností zůstat… Ale až se budeš rozhovodovat, zda po cestě jít nebo ji opustit, nesmíš se nechat ovlivnit strachem nebo ctižádostí… Každou cestu si pečlivě a vědomě prohlédni. Zkus ji tolikrát, kolikrát uznáš za vhodné. A pak si polož sám sobě, jenom sám sobě, jednu otázku… ,Má tato cesta srdce?ʽ… Jestliže má, je to dobrá cesta. Jestliže nemá, není k ničemu.“

 

Více o knize V. Sinelnikov – Formule života aneb Jak získat osobní sílu najdete zde

 

Autor: ilh

Foto: UvědomělýRodič.cz

Ilustrace: Milada Marešová z knihy B. Němcová – Pohádky a pověsti, vydalo Ottovo nakladatelství, s.r.o. v roce 2015

Comments

comments

2 thoughts on “V čem spočívá tajemství šťastného a naplněného života v dostatku?

Napsat komentář